hjalp-till-krisdrabbbade-foretag-corona

Hjälp till krisdrabbade företag

Hjälp till krisdrabbade företag

Med anledning av de negativa ekonomiska effekter som drabbat många företag, kommer dagligen nya förslag om lättnader och krisåtgärder.

Fram till nu har de flesta varit inriktade på att stärka bolagens likviditet med tillfälliga lån och uppskjutna skatter. Dessa förslag medför ingen kostnadsreducering.

Möjlighet att ansöka om korttidspermittering kommer att finnas inom kort, men formellt är beslutet inte fattat ännu.

I går presenterades ett förslag som faktiskt medför minskade kostnader i form av en reducerad arbetsgivaravgift, 10,21% istället för 31,42%.

Nedsättningen ska gälla fyra månader, från den 1 mars. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor.

Inga instruktioner finns ännu om hur redovisning av löner kommer att förändras när beslutet träder i kraft.

Ett sätt att få anstånd med betalning av skatter eller skatt tillbaka utan att drabbas av ränta på skattekontot, är att upprätta preliminärdeklaration som sänker redan inbetalade och kommande preliminärskatteinbetalningar. Har du frågor kring detta får du gärna kontakta oss.