Välkommen till Baker Tilly Sydost

Baker Tilly är en revisionsbyrå som hjälper dig med bokföring, ekonomisk rådgivning, revision, redovisning och affärsutveckling.
Vi har kontor i Karlskrona, Karlshamn, Holmsjö och Sölvesborg.

Vi bygger vår verksamhet utifrån tre värdeord:

Våra kunders affärsidéer och företagande är centralt i deras liv. Det livet skall vi förstå och dela.

Vi ser potentialen bakom siffrorna och ger, utifrån detta, råd och idéer som gagnar våra kunders företagande.

Vi befinner oss och arbetar på en geografiskt avgränsad marknad som vi känner lika väl som våra kunder.

Med oss blir du en vinnare

Vi finns och arbetar på en geografiskt avgränsad marknad som vi känner lika väl som våra uppdragsgivare.

Det ger trygghet, stärker kontakten och skapar förtroende. Vi är mer än specialister på ekonomi.

Vår uppgift är att förstå och dela våra uppdragsgivares affärsidéer och företagande. Vi på Baker Tilly sätter alltid dina behov som företagare i första hand och vi ser till att du får hjälp med bokföring och rådgivning.

Vilket Baker Tilly kontor är närmast dig?