Välkommen till Baker Tilly Sydost

Vi är en rådgivnings- och revisionsbyrå som bygger vår verksamhet utifrån tre värdeord:

Våra kunders affärsidéer och företagande är centralt i deras liv. Det livet skall vi förstå och dela.

Vi ser potentialen bakom siffrorna och ger, utifrån detta, råd och idéer som gagnar våra kunders företagande.

Vi befinner oss och arbetar på en geografiskt avgränsad marknad som vi känner lika väl som våra kunder.

Baker Tilly är en revisionsbyrå som hjälper dig med bokföring, ekonomisk rådgivning, revision, redovisning och affärsutveckling.
Vi har kontor i Karlskrona, Karlshamn, Holmsjö och Sölvesborg.

Hjälp till krisdrabbade företag

Med anledning av de negativa ekonomiska effekter som drabbat många företag, kommer dagligen nya förslag om lättnader och krisåtgärder.

Fram till nu har de flesta varit inriktade på att stärka bolagens likviditet med tillfälliga lån och uppskjutna skatter. Dessa förslag medför ingen kostnadsreducering.

Möjlighet att ansöka om korttidspermittering kommer att finnas inom kort, men formellt är beslutet inte fattat ännu.

I går presenterades ett förslag som faktiskt medför minskade kostnader i form av en reducerad arbetsgivaravgift, 10,21% istället för 31,42%.

Nedsättningen ska gälla fyra månader, från den 1 mars. Nedsättningen föreslås gälla för högst 30 anställda och för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor.

Inga instruktioner finns ännu om hur redovisning av löner kommer att förändras när beslutet träder i kraft.

Ett sätt att få anstånd med betalning av skatter eller skatt tillbaka utan att drabbas av ränta på skattekontot, är att upprätta preliminärdeklaration som sänker redan inbetalade och kommande preliminärskatteinbetalningar. Har du frågor kring detta får du gärna kontakta oss.

hjalp-till-krisdrabbbade-foretag-corona

Baker-Tilly-Gruppbild-Karlshamn

Med oss blir du en vinnare

Vi finns och arbetar på en geografiskt avgränsad marknad som vi känner lika väl som våra uppdragsgivare.

Det ger trygghet, stärker kontakten och skapar förtroende. Vi är mer än specialister på ekonomi.

Vår uppgift är att förstå och dela våra uppdragsgivares affärsidéer och företagande. Vi på Baker Tilly sätter alltid dina behov som företagare i första hand och vi ser till att du får hjälp med bokföring och rådgivning.

Vilket Baker Tilly kontor är närmast dig?