3-12-reglerna-sammanfattning

3:12-reglerna – i sammanfattning

3:12 reglerna

Regeringen har dragit tillbaka förslaget på kraftigt försämrade regler för utdelning till ägare i fåmansföretag, enligt de s.k. 3:12 reglerna. Men vad är egentligen 3:12 reglerna för något?

 

3:12 reglerna omfattar ägare till de flesta små och medelstora företag som också arbetar i verksamheten och är de regler 3:12-reglerna är de regler som bland annat styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning och kapitalvinst från det egna bolaget.

Gränsbelopp (eller utdelningsutrymme)

Som delägare i ett fåmansaktiebolag kan du ta utdelning upp till ett visst gränsbelopp varje år. Utdelningen beskattas med 20 procent. Denna skattesats (och gränsbelopp) gäller även när du säljer aktier med vinst i bolaget.

Gränsbeloppet, tilldelas samtliga delägare som äger aktier i bolaget per 1 januari varje år, beräknas enligt huvudregeln eller schablonregeln (förenklingsregeln). Som delägare får man själv bestämma vilken regel man vill tillämpa. Du får bara använda schablonregeln i ett bolag per år. Tar du ut större utdelning än ditt framräknade gränsbelopp, beskattas det överskjutande beloppet som lön.

Huvudregeln

Huvudregeln innebär att ägaren får beräkna ett utrymme baserat på omkostnadsbeloppet för aktierna i bolaget samt utbetalda löner. Enligt dagens regler får 50 procent av utbetalda löner tillgodoräknas ägarnas gränsbelopp. Observera dock att ägarna måste ta ut en viss minimilön för att få tillämpa denna beräkning.

Schablonregeln (förenklingsregeln)

Delägarna i ett bolag får varje år 2,75 inkomstbasbelopp att dela på (163 075 kr för 2017).

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 + 8 =