dax-att-anmalla-verklig-huvudman-baker-tilly-sydost

Dags att anmäla verklig huvudman

De flesta har fått ett meddelande från Bolagsverket om att det är dags att anmäla verklig huvudman. Företaget eller föreningen gör sin anmälan på bolagsverkets hemsida. En behörig företrädare loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Att anmälan är gratis till och med den 1 februari 2018.

Företagsformer som berörs är bland annat aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän, kommanditbolag, stiftelser och trossamfund. Driver du enskild näringsverksamhet behöver du inte göra anmälan.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anmälan till registret – så funkar det

Det är obligatoriskt att anmäla i bolagsverkets e-tjänst. Det är alltså inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens.

Om du inte har tillgång till en e-legitimation, kan vi hjälpa dig om du ställer ut en fullmakt åt oss. Prata med din kontaktperson hos Baker Tilly Sydost så hjälper vi dig!