Inlägg av admin

Baker Tilly Sydost växer i Sölvesborg – förvärvar KN Revision

Förvärvar KN Revision Ett sedan mångårigt samarbete mellan Baker Tilly Sydost och KN Revision i Sölvesborg blir nu befäst genom att Baker Tilly Sydost förvärvar KN Revision. Verksamheten i KN revision införlivas från den 1 januari 2018 och flyttas till Baker Tillys kontor på Skånevägen 30. Baker Tilly Sydost finns representerat med tre lokalkontor i […]

3:12-reglerna – i sammanfattning

3:12 reglerna Regeringen har dragit tillbaka förslaget på kraftigt försämrade regler för utdelning till ägare i fåmansföretag, enligt de s.k. 3:12 reglerna. Men vad är egentligen 3:12 reglerna för något?   3:12 reglerna omfattar ägare till de flesta små och medelstora företag som också arbetar i verksamheten och är de regler 3:12-reglerna är de regler […]

Här är en sammanfattning av de viktigaste förslagen i årets höstbudget.

·        Skattelättnader på personaloptioner i vissa fall i årets höstbudget Årets höstbudget innehåller lättnader i beskattningen av personaloptioner införs i vissa fall i syfte att underlätta för unga företag att rekrytera nyckelpersoner. I huvudsak innebär förslaget att den anställde inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Istället sker beskattning först när aktien, som den anställde har köpt […]

Dags att anmäla verklig huvudman

De flesta har fått ett meddelande från Bolagsverket om att det är dags att anmäla verklig huvudman. Företaget eller föreningen gör sin anmälan på bolagsverkets hemsida. En behörig företrädare loggar in i e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Att anmälan är gratis till och med den 1 februari 2018. Företagsformer som berörs är bland […]